Support
yutian co.,ltd
085662-9353 , 086062-8668
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เกี่ยวกับเรา

yutian co.,ltd

ประวัติความเป็นมา

บริษัทหวีเถี่ยนจำกัด ได้ริเริ่มทำการผลิตจากประเทศจีนและจัดส่งไปต่างประเทศ ตลอดจนได้ทำการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย จึงได้คิดริเริ่มเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายไส้หมูเข้ามาในประเทศไทย ในปี 2002 แรกเริ่มได้จำหน่ายไส้หมู   ต่อมาโรงงานผู้ผลิตในไทยได้มีการพัฒนาจากไส้หมูทำไส้กรอกแทน     จึงทำให้มีการนำเข้าไส้หมูและไส้แกะมาเพื่อจำหน่ายต่อในรูปแบบการขายปลีก ,การขายส่งไปทั่วประเทศโดยผ่านระบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพ และรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นอย่างดีด้วยระบบ ISO9001 , HAMP ,GMP ฯลฯ บริษัทเราจึงเชื่อมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ผลิตเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและผู้บริโภคได้รับประโยชน์ในการบริโภคอาหารอย่างถูกหลักวิธี ถูกต้องและปลอดภัย นับตั้งแต่ปี 1991 บริษัทฯ อยู่ที่ประเทศจีนได้ทำการส่งออกไส้หมู,ไส้แกะ ไปยังประเทศต่างๆในแถบยุโรป

ต่อมาเริ่มก่อตั้งบริษัทฯในปี 2002 โดยเริ่มทำธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าแปรรูปอาหาร อาทิ เช่น ไส้หมู จากประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของไส้หมูในประเทศไทย และจัดส่งไส้หมูให้กับทางโรงงาน , ตัวแทนผู้ผลิตทำไส้กรอก , กุนเชียง ,ไส้อั่ว ,ไส้กรอกอีสานทั่วประเทศไทย ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาจากอดีดจนถึงปัจจุบันบริษัทฯได้ให้เห็นความสำคัญในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบในการแปรรูปที่มีคุณภาพมาให้บริการลูกค้าและเน้นเรื่องความปลอดภัยในอาหารเป็นหลักและเหมาะสมกับราคา บริษัทฯของเราได้รับมาตรฐานระดับสากล เช่น ระบบ ISO , HACCP , GMP และได้รับมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯอยู่ภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดเพื่อการบริโภค   ในเรื่องการจัดเก็บรักษาสินค้าบริษัทได้จัดทำห้องเย็นสำหรับแช่สินค้าเพื่อรับรองการจัดเก็บรักษาสินค้าให้คงไว้ซึ่งคุณภาพ เนื่องจากเป็นไส้ธรรมชาติซึ่งต้องควบคุมการเก็บรักษาสินค้าในอุณหภูมิที่ 3-5 องศาเซลเซียส โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองจากกรมปศุสัตว์และว่าได้มาตรฐาน ส่วนเรื่องของการจัดส่งสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้านำเข้าต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อและจัดส่ง ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นและมุ่งเน้นการบริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าและรองรับการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ